UA-116536481-1

ИЗВЪН-ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

ИЗВЪН-ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

"Televisonset" извършва ремонт на всякаква Аудио-Визуална Техника и апаратура(Телевизори, Монитори, и други електронни апаратури).

Повредите при Аудио-Визуалната техника и апаратура са обвързани на първо място с електроните компоненти от които са изградени.

Електроните компоненти са зависими от електрически, механични  и климатични(на температура, влажност и др.) промени. 

При елементите съществува и един фактор "Стареене на електронните компоненти и материали" работят в период от няколко десетки до 

няколко хиляди часове при нормални експлоатационни условия. 

    - Период на износване и стареене отказите на градивните елементи за единица време нарастват поради износване и стареене което е 

силно обвързано с климатичните условия при които функционират.

   - Електрическите дефекти са свързани най вече със захранващото напрежение.

   - Механични повреди са свързани и се причиняват предимно от оперативната единица(потребител) работеща и управляваща дадена електронна апаратура.

Ако сте забелязали доста голяма част от сайтовете обвързани с ремонт на електроника описват надълго и на широко какъв дългогодишен

опит имат в дадена сфера 30, 20 , 10 години......., а с бързите темпове на развитието на днешната съвременна електроника за какъв точно опит говорим!

Също всички притежават най-професионалната измервателна апаратура, тук отново опираме до забързаното развитие на електрониката като цяло много нови модели телевизори са изградени от една единствена платка/модул, друга по-голяма част са с по 2-3 платки които се захващат с по 4 до 8 винтчета и стигаме до извода че ни е необходима отвертка от 3 лева и елементарен измервателен уред и това "огромно оборудване" би свършило идеална работа!

Това важи обаче само за по-новите модели телевизори и в случай че дефектната платка/модул се предлага от производителя.

И една доста срещана реплика на днешно време "дефектната платка/модул не се предлага от производителя".

Задайте си въпроса защо повечето ви дават 1, 2, 3 месеца гаранция след извършеният ремонт доста от причините за това ви ги описахме по-горе

но има и още 1 важна причина много от платките предлагани за нови реално не са чисто нови а refurbish буквално преведено обновена, поправена, ремонтирана!

Гаранцията на подобни платки е 1 месеца от самият производител! 

И тогава възниква въпроса защо ви е да си купувате нова че каква е разликата с вашата която е дефектирала - отговора никаква

много повече ще спечелите да бъде от-ремонтирана вашата в доста от случай те това е възможно и да наистина е необходима добра измервателна апаратура за откриване на проблема, за да бъде открит даден дефект/проблем е необходимо и  много добри теоретични познания по електроника, електротехника и по важният фактор-"Стареене на електронните компоненти", опитът да важен е помага при отстраняването на

дефектните електронни компоненти.

Е ние ви даваме 6 месеца на извършеният ремонт!

Изпратете ни снимки/видео на дефекта ако това е възможно, снимка на модела(намира се винаги на задният капак)

Пояснете и опишете дефекта. televisionset.tv@gmail.com

И ще обсъдим всички възможни опции за ремонта на вашият телевизор.Филтрирай по категория