UA-116536481-1

Политика за поверителност

Лични Данни

Събирането на лични данни е базирано на заявка или съгласие за доставката на даден услугата/продукта до крайният потребител/клиент. Като регистрацията в сайта ни http://televisonset.com не е задължителна Основни лични данни, които са необходими за изпълняване на този процес са:

1. Име и фамилия

Тази информация е нужна, за да се идентифицира потребителя било то физическо или юридическо лице, което трябва да получи услугата/продукта съответно и за да се оформи доставката на даден продукт.

2. Адрес за доставка

Конкретизиране мястото за получаване на услугата/продукта. Може да бъде; личен адрес, офис на спедиторска фирма с която работим (или е заявена от клиента, като предпочитана), адрес на юридическо лице/фирма.

3. Електронна поща(e-mail)

Електронната поща се изисква при регистрация в сайта http://televisonset.com. Основното му пред-значение е обратна връзка с потребителя/клиента съответно за получаване на информация относно поръчката му. Използва се и при несъответствие на наличности, грешни или непълни данни от страна на потребителя/клиента.

4. Телефонен номер.

Телефонният номер се изисква от спедиторските фирми за доставка!

Важно! Бърза връзка с клиента при необходимост чрез телефонен номер http://televisonset.com не използва! Всяка обратна връзка с потребителя/клиента става посредством  цифрови писмени съобщения  електронна поща съкратено e-mail.

     Всеки клиент има право да изтрие, коригира данните си по всяко време. Корекция на лични данни може да бъде извършена през сайта http://televisonset.com, както и чрез писмена заявка на електронната ни поща e-mail: televisionset.tv@gmail.com, можете да използвате и формата ни за връзка с нас http://televisonset.com/index.php?route=information/contact . 

                                          http://televisonset.com

не използва за директен маркетинг и не предоставя на трети страни!!! електрона поща(e-mail) и личните данни(име, фамилия, адрес, телефонен номер).